Persondatapolitik for Teddy Bear Art Museum 

I forbindelse med EUPersondatataforordningen (GDPR), der træder i kraft den 25. maj 2018, har vi udarbejdet denne Persondatapolitik, som beskriver hvordan vi indsamler og behandler persondata. Vi opdaterer løbende denne Persondatapolitik og informere via personlig e-mail. Teddy Bear Art Museum har et dataansvar i henhold til EU-Persondataforordning (GDPR).

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse

Du deler dine oplysninger med Teddy Bear Art Museum, når du er medlem af Bamsemuseets Venner. Vi gemmer dine personoplysninger, så længe du er medlem af Bamsemuseets Venner, ellers til eget brug i højest to år. Herefter vil dine personoplysninger blive slettet, med mindre vi af lovmæssige årsager er forpligtet til at opbevare dem i længere tid.

Vi bruger følgende oplysninger: - Navn - Adresse - Telefonnummer - E-mailadresse.

Vi anvender de data, du giver os, til forskellige formål: Medlemsoplysninger: Vores oplysninger på medlemmer af Bamsemuseets Venner bruger vi til administration af foreningen, herunder til information om arrangementer og tilbud vedr. museets aktiviteter. Oplysningerne registreres i vores medlemssystem.

Nyhedsbreve: Vores oplysninger på abonnenter af museets nyhedsbrev bruger vi til administration af nyhedsbrevet, herunder til information om arrangementer og tilbud vedr. museets aktiviteter. Invitationer til ferniseringer: Museet har en kontaktliste, der anvendes i forbindelse med udsendelse af invitationer til ferniseringer og andre begivenheder på Teddy Bear Art Museum.

Hjemmeside: I forbindelse med brug af museets hjemmeside benytter vi statistiktjenester som f.eks. Google Analytics, for at se, hvordan vores hjemmeside anvendes. Google Analytics kan aflevere persondata, men Teddy Bear Art Museum benytter IKKE den mulighed. Sikkerhed: Som registreret har du ret til at bede om indsigt i de oplysninger, som handler om dig, ligesom du har ret til at anmode om ajourføring eller sletning af dine oplysninger.

Vi opbevarer dine personoplysninger på følgende grundlag:
Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger indtil kontraktforholdet er afsluttet.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder i medfør af Persondataloven, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 6 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.
Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.
Kontakt: Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående eller ønsker du at klage over denne Persondatapolitik, kan du kontakte os på info@TeddyBearArtMuseum.dk eller pr. brev jf. nedenstående kontaktoplysninger.

Kontaktoplysninger: Teddy Bear Art Museum, Hans Jensensvej 3, 7190 Billund

E-mail: info@TeddyBearArtMuseum.dk

Telefon: + 45 75331845

FM CVR: 37453528

 

bubble